Podstawowe informacje na temat odwołania do KIO

Podstawowe informacje na temat odwołania do KIO

Krajowa Izba Odwoławcza (w skrócie KIO) to organ, do którego przedsiębiorcy mogą składać odwołania w zakresie różnych czynności albo zaniechania czynności podjętych przez zamawiającego w sposób, który jest niezgodny z ustawą prawo zamówień publicznych.

Oczywiście proces składania odwołania zajmuje sporo czasu i wiąże się z koniecznością spełniania różnych wymogów i załatwiania wielu ważnych formalności. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców planujących takie odwołania, decyduje się na korzystanie z usług specjalistycznych kancelarii prawnych.

Podstawowe informacje na temat odwołania do KIO

Odwołanie do KIO i pomoc prawna w tym zakresie

Jeśli chodzi o odwołanie do KIO to oczywiście jest to jedyna metoda zmiany decyzji zamawiającego, która jest gwarantowana przez polskie prawo. Warto jednak zastanowić się nad złożeniem pisma do zamawiającego z informacjami o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach. Często pozwoli to na osiągnięcie odpowiedniego kompromisu i porozumienia bez konieczności angażowania Krajowej Izby Odwoławczej. Jeśli jednak nie dojdzie do takiego porozumienia to jedynym wyjściem jest wspomniane wyżej odwołanie.

Zarówno w przypadku pisma do zamawiającego, jak również pisma odwoławczego, przygotowanie takiego dokumentu i jego złożenie w odpowiednim trybie, wymaga posiadania stosownych kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Nie każdy przedsiębiorca posiada takie zdolności, dlatego warto jest zatrudnić etatowego prawnika lub skorzystać z usług zewnętrznych kancelarii, które oferują outsourcing prawny obejmujący między innymi wsparcie w zakresie odwołania do KIO.

Oczywiście znalezienie specjalistycznych placówek zajmujących się procesem, jakim jest odwołanie do KIO nie stanowi zbyt wielkiej trudności. W naszym kraju można bowiem znaleźć wielu adwokatów oraz kancelarii specjalizujących się w szeroko pojętym procesie odwoławczym do KIO. Oprócz przygotowywania i opiniowania dokumentów, kancelarie takie zapewniają kompleksowe reprezentowanie klienta w całym procesie odwoławczym, na jego wszystkich etapach.